ill titleW Starym Kinie

W Starym KinieKolorowy film nakr?cony przez polskich emigrant?w, odwiedzaj?cych swoj? rodzin? na Wo?yniu w 1937 roku.(monta?- pathe39)Zbor?w, miasto powiatowe w woj.tarnopolskim. Film jest cz??ci? nagrania z filmowego archiwum ?ydowskiej rodziny Segal, kt?ra mieszka?a na Kresach. (monta? - pathe39)49 Pu?k Piechoty Strzelc?w Kresowych z Ko?omyi na defiladzie w warszawskich ?azienkach w 1936 roku.(monta?-pathe39)Film z roku 1920 nakr?cony w Kamie?cu Podolskim.(monta?-pathe39)Szczepko i To?ko ?piewaj? o ukochanym mie?cie "Tylko we Lwowie" w 1939 roku.Stare fotografie przedwojennego Lwowa a w tle Tango ?yczakowskie. Mi?ego s?uchaniaGalicja Wschodnia roku 1926(monta?- pathe39)

Uytkownikw Online
Goci Online: 4
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 11
Najnowszy Uytkownik: marian klosowski
Copyright bazylek© 2009