ill titleKultura
Bogata spu?cizna kultury Kres?w na terenie Ma?opolski Wschodniej by?a wynikiem kilkusetletniego, harmonijnego wsp??istnienia wieloetnicznej spo?eczno?ci. Na tych ziemiach mieszkali obok siebie Polacy, Rusini, ?ydzi oraz w mniejszym stopniu Niemcy, Ormianie i Czesi. Takie s?siedztwo powodowa?o wzajemne przenikanie si? r??nych zwyczaj?w i obrz?d?w. Tak?e architektura i budownictwo, w tym sakralne by?o wyj?tkowe a niezwyk?e zamki i twierdze obronne na Kresach Rzeczypospolitej, owiane by?y legend? i s?yn??y ze swojego pi?kna. Na podstawie archiwalnych materia??w, kt?re b?dziemy zamieszcza? w tym dziale, zapraszamy do zapoznania si? z elementami tej kultury.

1. Pie?ni Podola – wydanie przedwojenne ?piewnika pod redakcj? Karola H?awiczki. [3 MB] 2. Publikacja Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego z 1928 roku w Tarnopolu, wydana jako przewodnik po najciekawszych miejscach wojew?dztwa tarnopolskiego. [13 MB]
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 11
Najnowszy Uytkownik: marian klosowski
Copyright bazylek© 2009