Informacje o miejscowosci

Informacje o miejscowosci

Informacje o miejscowosci

Hanaczów to jest miejscowość historyczna. Tak należy ten dawny obszar nazwać z tego względu przede wszystkim, iż nie udało się, aby przetrwał on po dziś dzień. To oznacza, że na chwilę obecną nie ma takowej miejscowości, gdyż została zupełnie zniszczona poprzez napady UPA. Całkowicie ją zdegradowano poprzez ekspedycje SS, co miało miejsce 2 maja 1944 roku.

Dziś na obszarze zniszczonej miejscowości Hanczów znajduje się zabudowa należąca natomiast już nie do tejże legendarnej, historycznej miejscowości, co wyłącznie do wsi z nią sąsiadującej, która ma bardzo podobną nazwę – Hanaczówka.

– autor artykułu