Historia

Historia

Historia

Jeżeli wspomnieć o Kresach i dawnych miejscowościach, które dziś uchodzą wyłącznie za miejsca historyczne, to warto mieć na względzie wyróżnienie legendarnego obszaru wiejskiego zwanego Hanaczowem. Jako Hanaczów określano wieś, która znajdowała się niegdyś na terenie województwa tarnopolskiego. Była rejonem zamieszkałym przez ludność, który umiejscowiony był tuż przy wzgórzach nazywających się Zamczysko. Było to jakieś niespełna trzydzieści kilometrów na wschód od Lwowa. Hanaczów znajdował się wręcz w centrum kotliny, między malowniczymi, otaczającymi tę wieś wzgórzami. Jak wskazują pierwsze a zarazem najstarsze zapiski na temat charakteryzowanej miejscowości, osadnictwo datowano tam już na przełom piątego oraz czwartego wieku przed naszą erą. Skąd takie przypuszczenia? Otóż wiele na ten temat mówią współczesne odkrycia archeologiczne.

Wykopaliska podpowiadają, że faktycznie ludność dawnego Hanaczowa mogła się pojawić właśnie tak wcześnie. Z pewnością na etapie Grodów Czerwieńskich w tym rejonie była twierdza. Miała ona być formą ochrony szlaku solnego z terenu Podkarpacia. Miejscowość tu opisywana zgodnie z informacjami geograficznymi położona była na trasie szlaków tatarskich. Była drogą prowadzącą w kierunku Lwowa. Zgodnie z informacjami historycznymi z kolei, jedną z ważniejszych budowli tego terenu był czternastowieczny zamek, który miał by formą ochrony ludzkości tamtych obszarów w razie ewentualnych napadów.

W końcówce wieku czternastego, a dokładniej miało to miejsce w roku 1394, Hanaczów stał się miejscowością ofiarowaną zakonowi. Otrzymali go ojcowie franciszkanie. Przekazał Hanaczów w ich posiadanie jego dawny właściciel czyli Dymitr Wołczkowicz. Zgodnie z zapiskami, zdecydowana większość osadnictwa Hanaczowa w tamtych latach stanowiła ludzkość polską. Warto również wspomnieć, że nad tym terenem prężnie władał latami Kazimierz Jagiellończyk, czyniąc wiele dobrego dla tamtejszej ludności.

Przede wszystkim zwolnił ją z danin królewskich. W roku 1795 natomiast stworzony został na obszarze charakteryzowanego tu Hanaczowa nowy ośrodek, był to kościół parafialny , jaki mieścił się w murowanym budynku. Wcześniej istniał tam jedynie kościół drewniany, a w zasadzie nawet nie tyle duży kościół, co mała kapliczka. Kościół ten został konsekrowany w roku 1803. Kilkadziesiąt lat później rząd austriacki zdecydował się, aby również na obszarze Hanaczowa zlikwidować pańszczyznę. Warto pamiętać, że wieś ta była częścią terytorialną przynależną do powiatu przemyslańskiego. Stanowiła fragment dawnego rejonu tarnopolskiego. Kiedy nastąpił wybuch drugiej wojny światowej, Hanaczów bardzo wówczas zasłynął, stając się wartościowym punktem samoobrony.

Był oparty na bazie struktur AK. Udało mu się odeprzeć dwa silne ataki przez UPA, ludność ocalała i ewakuowała się ze wsi.

– autor artykułu